Vertrouwenspersoon

Op deze pagina vindt u uitleg over de vertrouwenspersoon van de Admiraliteit 11 'Zuidwal'van Scouting Nederland.

Vertrouwenspersoon

De Admiraliteit 11 'Zuidwal' van Scouting Nederland heeft een vertrouwenspersoon die hulp kan bieden als er sprake is van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon is er voor de commissieleden, bestuursleden en deelnemers van een event en is altijd onpartijdig. Niet alleen als er sprake is van ongewenst gedrag (fysiek of seksueel geweld, pesten) maar ook als er een serieus conflict is bij commissieleden, bestuursleden of deelnemers aan een event. Wij werken volgens het landelijke protocol ongewenst gedrag van Scouting Nederland.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Een deelnemer, een commissielid of bestuurslid kan een probleem hebben met of een klacht hebben over iets wat Admiraliteit 11 'Zuidwal' van Scouting Nederland betreft. Vaak zal dit besproken worden met het bestuur. Maar sommige klachten liggen nou eenmaal gevoeliger: bijvoorbeeld die met betrekking tot pesten, mishandeling, ruzie, seksuele intimidatie, discriminatie of racisme.

Voor een deelnemer, een commissielid of bestuurslid kan het moeilijk zijn om daarover te praten Het is van belang dat er iemand is die weet hoe je met zulke gevoelige klachten omgaat. Daarom is het verstandig om een vertrouwenspersoon te hebben. De belangrijkste taak van een vertrouwenspersoon is dan ook het opvangen en adviseren van de betrokkene die ergens tegen aan lopen binnen de Admiraliteit of het deelnemen aan een event. Ook kan een vertrouwenspersoon helpen en ondersteunen bij een gesprek dat je met iemand wilt voeren.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de deelnemer, een commissielid of bestuurslid zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem.

Een gesprek met een vertrouwenspersoon is niet gelijk een beschuldiging naar iemand! Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, deelnemers, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Soms is het fijn om van gedachte te wisselen of je ongerustheid in een vertrouwelijk gesprek te delen. Weet dat de mogelijkheid er is mocht je ervan gebruik van willen maken.

Kortom:

De vertrouwenspersoon kan dus worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de commissies of het bestuur. Dit geldt zowel voor de deelnemer, een commissielid en/of bestuurslid.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben. Maar kom je er in rechtstreeks contact met de betrokkenen niet uit, en kun je met jouw probleem niet terecht bij de leiding en bestuur, dan is er de vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is te bereiken via:  vertrouwenspersoon@admiraliteit11.nl