Admiraliteit 11 "Zuidwal" 

Even voorstellen

Bestuur

Het bestuur wordt voorgezeten door Bram van de Hoef, daarnaast hebben we een penningmeester in Lieke Lansink en de secretaris is Camiel Meijneken. Camiel beheert de archieven, verzorgt de uitnodigingen en verslagen. Daarnaast is hij de aangewezen persoon om alle post naar toe te sturen.

Naast dit keukenkabinet hebben verder zitting in het bestuur de voorzitters van de commissies. Jurjen de Vries (Nautisch Technische Commissie (de NTC). Simon Buck (Activiteitencommissie (AC), Henk Pierik (Ondersteuningscommissie (OC), vacant (Food en Beverages (F&B). Tot slot zijn er nog algemene leden: Peter Heerschop en Dennis Peters. De Dolfijnencommissie is niet vertegenwoordigd in het bestuur, maar wordt voorgezeten door Irene Koerts.

Activiteiten Commissie: AC

De belangrijkste gebeurtenis voor de AC is het jaarlijks terugkerende Zuidwalkamp (Zuwaka). In het verzinnen van het thema en het maken en uitvoeren van het programma, daar gaat de meeste tijd in zitten. Daarnaast organiseren zij de spelactiviteiten tijdens de overige admiraliteits-bijeenkomsten. De voorzitter van de AC is Simon Buck, bijgestaan door nog vele andere commissieleden en gelukkig zijn er tijdens het Zuwaka nog wat extra mensen inzetbaar.

Waterwelpen (Dolfijnen) Commissie : DC

De DC is er speciaal voor de kleinere onder ons, de waterwelpen, esta's, zeewelpen, aquawelpen enz. De voorzitter is Irene Koerts. Met haar andere commissieleden vormen ze deze commissie. Zij organiseren jaarlijks het dolfijnenfestijn, dé speldag op en om het water voor de Waterwelpen.

Ondersteunings Commissie: OC

De OC/Logistiek heeft een ondersteunende functie en regelt alle materialen en ook het vervoer daarvan, die nodig zijn voor de activiteiten, die gedurende het seizoen worden gehouden. Zeker voor een Zuwaka is die een hoop werk waarbij je moet denken aan toiletvoorzieningen, tenten, water, stroom, een ponton, een drijvende steiger etc. In de loop der jaren is al veel materiaal verzameld en sinds een jaar is dit opgeslagen in een centrale opslag. Henk Pierik is vanaf 2023 de voorzitter. 

Food en Beverages (F&B)

Als aanhangsel onder de OC werkt de F&B. F&B staat voor Food & Beverage en regelt alles voor de inwendige mens tijdens het Zuwaka en evt. andere activiteiten. Er zijn wat leuke functies vacant, zie de Vacatures.

Nautisch-Technische Commissie: NTC

De NTC draagt zorg voor de kwaliteit en dus veiligheid van de zeilende leden onder ons. Een graadmeter hiervoor zijn de CWO-examens die van tijd tot tijd worden gegeven. Ook de kwaliteit van de boten wordt geregisseerd door deze cie. De evenementen waar ze zichzelf duidelijk manifesteren zijn de diverse zeilwedstrijden, bij Zuwaka en bij onze zeilwedstrijden in september. De NTC is op dit moment weer helemaal bemand.

De NTC kan je groep helpen met ondersteuning en afnemen van theorie- en praktijkexamens, zowel voor leiding als voor de scouts. Bijv. in de winter theorie leren en dat afsluiten met een examen en dan het voorjaar in met de praktijk oefenen. Tussentijdse metingen zijn ook mogelijk.  De NTC is bereikbaar via het mailadres: NTC.zuidwal@gmail.com    https://www.facebook.com/ntcadmiraliteit11

Trainingen

Camiel Meijneken weet vaak het antwoord op welke trainingen er wanneer gepland zijn voor leidinggevenden van scoutinggroepen. Trainingen worden door je eigen scoutingregio waarbij je groep is aangesloten verzorgd. Via de internetsite van je regio worden alle trainingen in beeld gebracht en kan je je gelijk aanmelden.